Туристичка фабрика

Цела фабрика
Магацин за материјали
Работилница за испразнување
Работилница за удирање
Формирање на Worshop
Автоматско вооружување на роботот
Работилница за пакување
Инспекциска работилница
Тест за цврстина
Работилница за обложување на прав
Складиште за производи
Соба за складирање на мувла